Förvärvsarbete och anhörigomsorg- Sue Yeandle

Policy och erfarenheter ur ett internationellt perspektiv.
Sue Yeandle, professor i Sociologi,verksamhetschef vid Centre for International Research on Care Labour and Equalities, University of Leeds

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-08-31 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS