Att åldras med svåra och traumatiska minnen

När kriget är det enda jag minns

Frida Johansson Metso, från Anhörigriksdagen 2017. Filmen finns på Anhörigas riksförbunds YouTube kanal.

Äldre Sverigefinnars upplevelser om krig samt om berättande och att lägga livet till rätta

Anna-Liisa Suvanto, universitetslärare KI föreläser om Äldre Sverigefinnars upplevelser om krig samt om berättande och att lägga livet till rätta, Nationella minoriteter i Blekinge – Utvecklingskonferens om att tillhöra de nationella minoriteterna.

Filmen finns på Öppna Kanalen Kronobergs YouTube kanal.

Senast uppdaterad 2021-11-01 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson