Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Riksförbundet Sällsynta diagnoser är en intresseorganisation för dem som har sällsynta diagnoser.

Inom Riksförbundet Sällsynta diagnoser finns ett flertal diagnosföreningar. Dessa hittar du på Sällsynta diagnosers webbplats

Detta är Riksforbundet Sallsynta Diagnoser (video från Youtube):

Läs mer om organisationen på deras webbsida www.sallsyntadiagnoser.se

Senast uppdaterad 2023-05-03 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson