"Barn och unga berättar"

Amanda, Caroline, Hannes, Jack, Emelie, Mathilda och Sophie har en sak gemensamt. De är barn till en förälder som har, eller har haft en sjukdom, ett missbruk eller som har gått bort.

I filmserien "Barn och unga berättar" möter vi dem tillsammans med sina föräldrar. De berättar om sina erfarenheter och upplevelser. Vilket stöd har de fått? Hur har de hanterat sorg och svårigheter? På vilket sätt har sjukdomar, funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa påverkat relationerna i familjen?

Filmerna ska öka förståelsen för hur barn och unga tänker kring sin situation. På vilket sätt kan personal inom vård, omsorg och skola möta barnen i deras livssituationer? Vad kan samhället göra för att hjälpa dem? Vad gick fel och vad blev rätt? Hur uppfattar barn och unga sin verklighet?

Filmerna är framtagna av producent och journalist Helena Isaksson Baeck och Karoline Ödell, samordnare för projektet vid Nka. 

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-09-14 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson