Material för anhöriggrupper

Tre inspirationsmaterial.

På den här sidan har vi samlat material som kan användas i anhöriggrupper. Förhoppningen är att du som arbetar med anhörigstöd ska hitta metoder att använda. Materialen bygger på beprövad erfarenhet och har tagits fram i samverkan med målgruppen. Där det finns vetenskaplig evidens hänvisar vi till aktuell studie under respektive material.

Läs mer om de olika materialen genom att klicka på respektive rubrik. Under rubrikerna ser du vilken målgrupp materialet riktar sig till. 

Materialen är fria att använda, om inte annat anges.

Anhörigcirkel
Ett samtalsmaterial om anhörigas livssituation och rättigheter.
Målgrupp: Alla anhöriga som vårdar, stöttar eller hjälper en närstående

Att leva nära
Ett studiematerial för att stärka anhörigas hälsa och livskvalitet.
Målgrupp: Alla anhöriga som vårdar, stöttar eller hjälper en närstående

Att vara anhörig
Ett inspirations- och diskussionsmaterial om anhörigskap och NPF.
Målgrupp: Anhöriga till personer med NPF-diagnoser

Att vara anhörig till en person som är drabbad av självskadebeteende
Ett studiecirkelmaterial för att hitta strategier för att hantera sin oro, att hitta stöd och att lära sig att sätta hälsosamma gränser för sitt engagemang.
Målgrupp: Anhöriga till personer som är drabbade av självskadebeteende

Du är inte ensam – samtalsserie
En samtalsserie för den som stöttar någon med psykisk ohälsa.
Målgrupp: Anhöriga till någon med psykisk ohälsa

Du är inte ensam – studiecirkel
En studiecirkel för att öka kunskapen om myndigheter, insatser och stöd som kan vara aktuella för den som stöttar någon med psykisk ohälsa.
Målgrupp: Anhöriga till någon med psykisk ohälsa

En närståendes handbok
En praktisk handbok för anhöriga till personer med ätstörningar med information och stöd om ätstörningar.
Målgrupp: Anhöriga till personer med ätstörningar

Fokus på mig vuxensyskon
Ett material för samtal och reflektion kring vuxensyskons situation.
Målgrupp: Vuxensyskon – den som är syskon till någon med funktionsnedsättning/sjukdom

I nöd och lust
Ett samtalsmaterial för att stärka äldre anhöriga som vårdar en partner.
Målgrupp: Anhöriga över 65 år som vårdar sin sjuka partner i det gemensamma hemmet

Lyssna, läs – berätta!
En studiecirkel för reflektion och samtal utifrån anhörigas egna berättelser.
Målgrupp: Alla anhöriga som vårdar, stöttar eller hjälper en närstående

När jag inte längre är med – förberedelser och funderingar inför framtiden 
Ett studiecirkelmaterial som ger föräldrar med barn med funktionsnedsättning en möjlighet att närma sig frågan om framtiden och få samtala med andra.
Målgrupp: Föräldrar till en vuxen son eller dotter med funktionsnedsättning

Stöd för anhöriga
Ett studiematerial för anhöriga till någon med psykisk ohälsa.
Målgrupp: Anhöriga till personer med psykisk ohälsa

Återhämtningsguiden
Material för den som står nära någon som mår dåligt.
Målgrupp: Anhöriga till personer som mår psykiskt dåligt och som själv kan behöva återhämtning

Överlevnadstips för anhöriga
Material för att stärka anhörigas psykiska hälsa.
Målgrupp: Alla anhöriga som vårdar, stöttar eller hjälper en närstående

Senast uppdaterad 2023-05-05 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson