Avhandling om barn...

När en förälder har allvarliga problem så påverkar det livet även för de barn som på olika sätt är beroende av honom eller henne. Den här avhandlingen handlar om barndom och uppväxtvillkor för barn vars föräldrar har allvarliga och långvariga psykiska problem – det som också benämns allvarlig psykisk ohälsa – ur barnens perspektiv

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-01 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson