Prata om framtiden, del 2 i Nka-podden

Prata om framtiden, del 2

Hur ser den ”perfekta lösningen” för framtiden ut som gör det möjligt för personen med flerfunktionsnedsättning att leva ett rikt och meningsfullt liv med en omsorg som fungerar och där anhöriga kan släppa kontrollen och istället bara kunna fokusera på att vara förälder eller syskon.

Anna Pella, förälder och Joakim Larsson, vuxensyskon berättar i det andra avsnittet ”Prata om framtiden” hur de hittills har tänkt och gjort men också hur de önskar att det kan bli.

Samtalet leds av Maria Blad som är möjliggörare på Nka.

Lyssna på del 2 i serien Prata om framtiden

Du kan också lyssna på Nka-podden där poddar finns

Senast uppdaterad 2022-02-14 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson