Psykisk ohälsa i ett anhörigperspektiv

Detta är den första föreläsningen i serien "Utveckling av stöd till anhöriga". Här delar Ingrid Lindholm och Mats Ewertzon med sig av exempel från olika undersökningar som visar hur situationen kan se ut för anhöriga till person med psykisk ohälsa.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Föreläsningsserien spelades in hösten 2021.

Litteraturtips kopplat till föreläsningen:
Ewertzon, M. (2015). Anhöriga till vuxna personer med psykisk ohälsa: En kunskapsöversikt om betydelsen av stöd. Kalmar: Nationellt kompetenscentrum anhöriga.  Förslagsvis bakgrunden i kunskapsöversikten.

Syrén, S., & Lützén, K. (2012). Att leva med psykisk ohälsa - ett närståendeperspektiv. Lund: Studentlitteratur. Förslagsvis kapitel 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11.

NSPH (Nationell Samverkan Psykisk Hälsa) (2016) "Vem hjälper den som hjälper"

Senast uppdaterad 2022-07-06 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson