Andningsproblem hos barn och unga vuxna med Cerebral Pares

Andning och ätande är intimt förbundna då luft och mat har gemensam väg genom svalget. Vid hjärnskada kan den sensomotoriska förmågan att särskilja och samordna passagen av luft och mat vara nedsatt. Främmande material såsom mat och saliv som kommer ner i luftstrupen ökar slemproduktionen vilket kan medföra problem med andningen. Individer med omfattande nedsättning av förflyttnings- och/eller ätförmåga har betydande överrisk för andningsproblem. För att optimera möjligheterna till ett gott liv behöver andningsproblem och ätsvårigheter utredas, bedömas och behandlas samlat genom familjeorienterat multiprofessionellt teamarbete.
Siv Edvinsson, specialistsjukgymnast, doktorand, Region Örebro.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-17 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson