Nationellt vårdprogram för palliativ vård av barn

Presentationsbild från föreläsningen

Christina Lindström, barnsjuksköterska, ordförande för vårdprogrammet, Region Stockholm.

Vårdprogrammets syfte är att stödja alla barnkliniker och regioner så att de kan erbjuda god palliativ vård till alla barn som behöver det

Vården av pediatriska barn med palliativt vårdbehov ser väldigt olika ut i landet och kan därför inte bedrivas på ett jämlikt sätt. Nationellt vårdprogram för palliativ vård av Barn har därför tillkommit och omfattar barn med olika livshotande sjukdomar.

Christina Lindström, barnsjuksköterska, ordförande för vårdprogrammet, Region Stockholm.

Senast uppdaterad 2023-11-06 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson