Webbplatser

Har du en förälder eller annan närstående som har en allvarlig sjukdom, funktionsnedsättning, psykiska svårigheter, problem med missbruk eller som oväntat avlidit? Här har vi samlat webbplatser där du som är barn eller ung och anhörig kan få stöd och hitta information.

1177 – Våga berätta
Har du en hemlighet som gör dig ledsen eller orolig? Då ska du inte behöva vara ensam med det. Du har rätt att få den hjälp du behöver för att må bra. På 1177:s webbplats Våga berätta får du veta vad du kan göra om du eller någon annan mår dåligt. Du får också tips på vem du kan prata med för att få hjälp.
Läs mer om Våga berätta på 1177.se

Bris
Barnens rätt i samhället verkar som en länk mellan barn, vuxna och samhället. Hit kan barn och ungdomar upp till 18 år anonymt och kostnadsfritt vända sig när de behöver stöd från en vuxen.
Läs mer om BRIS på deras webbplats

Bufff
En organisation som arbetar för att förbättra villkoren och ge stöd till barn och ungdomar som har en familjemedlem som sitter i fängelse, häkte eller frivård.
Läs mer om Bufff på deras webbplats

Bup (Barn- och ungdomspsykiatrin)
Barn- och ungdomspsykiatrin erbjuder rådgivning, utredning och behandling till barn och unga som mår psykiskt dåligt. Bup i Region Skåne har tagit fram en webbtjänst där den som är under 18 år kan hitta råd, tips och fakta. Där finns också information om hur du som bor i Region Skåne kan kontakta Bup. 
Läs mer på Region Skånes webbplats

HDYO (Huntingtons Disease Youth Organization)
Huntingtons Disease Youth Organization är en internationell ideell frivilligorganisation som inrättats för att ge stöd till unga människor som påverkas av Huntingtons sjukdom. Här finns filmer, böcker och information som handlar om sjukdomen och om hur andra upplever sin situatuion. Du kan även ställa frågor kring sjukdomen och om hur det är att leva i en familj där någon drabbats av Huntingtons sjukdom. Sidan är på engelska och vänder sig till alla, allt från barn till ungdomar, vuxna och professionella.
Läs mer på HDYO:s webbplats

Koll på SOC
En webbplats riktad till barn och unga med information om vad socialtjänsten gör. Webbsidan drivs av Barnombudsmannen.
Läs mer om Koll på SOC

Kuling
Kuling.nu är en mötesplats för dig som har en förälder med psykisk sjukdom.
Läs mer om Kuling på deras webbplats

Maskrosbarn 
En barnrättsorganisation som arbetar med att förbättra levnadsvillkoren för barn med föräldrar som har ett missbruk, en psykisk sjukdom eller som utsätter dem för våld. 
Läs mer om Maskrosbarn på deras webbplats

Nära Cancer
För dig som är ung och står nära någon som har cancer, eller står nära någon som har dött av sjukdomen. Här möter du andra unga i liknande situation och kan få svar på dina frågor av sjukvårdspersonal. 
Läs mer om Nära Cancer på deras webbplats

Randiga Huset
Randiga Huset är en ideell organisation som stöttar barn och familjer som har eller som kommer att förlora en viktig person i dödsfall. Här kan du få hjälp oavsett om du själv är drabbad, känner någon som är det, eller om du i din yrkesroll kommer i kontakt med någon som drabbats.
Läs mer om Randiga huset på deras webbplats

Trygga Barnen 
En ideell barnrättsorganisation som stödjer barn och unga som lever i, eller har växt upp i, en familj där någon har problem med missbruk.
Läs mer om Trygga Barnen på deras webbplats 

UMO
UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. Här hittar du bland annat svar på frågor om relationer samt information om att leva med en förälder eller annan vårdnadshavare som mår psykiskt dåligt eller som har problem med alkohol eller droger. 
Läs mer på UMO's webbplats

Ung anhörig – att vara anhörig till någon med demens
Denna webbplats handlar om att vara ung och anhörig till någon med en demenssjukdom. Här kan du läsa om vilket stöd du kan få, fakta om olika demenssjukdomar och om olika lagar och regler. Sidan drivs av Svenskt Demenscentrum.
Läs mer på Ung anhörigs webbplats

Senast uppdaterad 2022-03-15 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson