Delaktighet och Stöd

En kvinna går i ett gult rapsfält. Himlen är klarblå med nästan inga moln.

Projektet Delaktighet och Stöd vände sig till vuxna personer med funktionsnedsättningar och deras föräldrar. Projektet skapade mötesplatser där delaktighet, självbestämmande och föräldraskapet stod i centrum.

Bland annat arrangerades samtalsgrupper, workshops, temakvällar och konferenser. Under projekttiden togs även studiecirkelmaterialet ”När jag inte längre är med – förberedelser och funderingar inför framtiden” fram. Studiecirkeln är ett sätt för föräldrar att närma sig frågor om framtiden och ha möjlighet att samtala med andra föräldrar i samma situation.  

Film om Studiecirkeln När jag inte längre är med

Projektet pågick under 2013-2016 och drevs av Bräcke Diakoni med medel från Allmänna arvsfonden. Samarbetsparter var Anhörigas Riksförbund, RBU Göteborg med omnejd och Studieförbundet Vuxenskolan.

Läs mer om projektet på Bräcke diakonis webbplats

Läs mer och ladda ner materialet ”När jag inte längre är med” på Nka:s webbplats

Senast uppdaterad 2022-12-13 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson