Hur värnar samhället om hälsa, trygghet och stabilitet för de yngsta placerade barnen?

Barn som föds in i eller tidigt i livet växer upp i omsorgsmiljöer präglade av föräldrars missbruk, psykisk sjukdom eller andra allvarliga och riskfyllda  missförhållanden kan enligt lag omhändertas, placeras i jourhem och sedan vidare i familjehem, ibland med stöd av tvång (LVU).

 Vad händer när förhållandena förbättras och biologiska föräldrar vill få tillbaka vården om sitt barn? För att skydda barn, värna om stabilitet, kontinuitet och barnets bästa kan en begäran om flyttningsförbud och vårdnadsöverflyttning göras av socialtjänsten. Vad säger lagen när en LVU-placering överklagas och eventuellt upphör? Hur ser rättsprocessen ut? Vilken dokumentation, vilka iakttagelser och bedömningar behövs från berörda professioner för att säkra de yngsta barnens bästa i rättsprocessen? Vilka kunskaper behöver socialtjänsten för den bedömningen, och vilka kan bistå socialtjänsten med underlag och kompetens i arbetet? 

Anna Kaldal, Professor i processrätt med inriktning mot barn i rättsliga processer, Juridiska institutionen, Stockholms universitet 

Anna Norlén, Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut, Verksamhetschef och Rektor vid Ericastiftelsen, doktorand Karlstad universitet 

Senast uppdaterad 2022-09-26 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson