Annorlunda barnbarn

Författare
Klasén McGrath M.
Titel
Annorlunda barnbarn
Utgivningsår
2008
Stad
Lund
Utgivare
Studentlitteratur
Sidor
141
Sammanfattning


Att få ett barnbarn är en omvälvande upplevelse för de flesta. Det är något man längtat efter och sett fram emot. En gåva som många betraktar som livets efterrätt.


Men vad händer när det efterlängtade barnbarnet har ett funktionshinder?

Annorlunda barnbarn är en bok om mor- och farföräldrar som fått ett barnbarn med funktionshinder. Monica Klasén McGrath tar upp det svåra man ställs inför, men även den stora kärleken till ett barn med svårigheter och hon belyser också kommunikationen mellan generationerna.

I boken möter vi flera personer med egna erfarenheter av rollen som mor- och farföräldrar eller föräldrar till funktionshindrade barn.

I boken finns konkreta tips och litteraturtips, samt adresser till organisationer, stödföreningar och informativa hemsidor.

Boken riktar sig främst till mor- och farföräldrar men även till föräldrar och andra närstående samt till alla professionella som arbetar inom området.
Tillbaka till söksidan