Barn som anhöriga inom ambulans- och akutsjukvården

Bild på ambulanspersonal

Detta material har utvecklats i samverkan med Socialstyrelsen och en nationell arbetsgrupp med erfarenhet från prehospital- och akutsjukvård. Arbetsgruppen har samanställt och utarbetat material inom området. Syftet är att inspirera till ett ändamålsenligt stöd i samverkan för barn, när en förälder är allvarligt sjuk, skadad eller oväntat avlider.

Materialet är uppdelat i två avsnitt:

Berörda verksamheter rekommenderas att länka till denna sida från den IT-plats som används i vardagsarbetet.

Senast uppdaterad 2023-03-01 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson