Anhöriggrupp/anhörigcirkel

I en anhöriggrupp eller anhörigcirkel får anhöriga träffa andra anhörigvårdare. De anhöriga träffas i en mindre grupp och pratar och ger varandra stöd under trivsamma former. De får prata om sina känslor och får hjälp att bearbeta dessa. Ibland kan man också få utbildning och information i anhöriggruppen eller anhörigcirkeln.

Anhöriggruppen kan fungera som en självhjälpsgrupp utan någon ledare. De kan också ha en ledare från kommunen eller från någon frivilligorganisation. Ofta ordnar man de här grupperna eller cirklarna i samarbete med någon ideell organisation, såsom Röda korset och Svenska kyrkan.

Kontakta den som arbetar med anhörigstöd i din kommun om du vill veta mera om anhöriggrupper eller anhörigcirklar. Information kan också finnas på din kommuns hemsida.

Senast uppdaterad 2021-04-05 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson