Hälso-, sjukvårds- och socialtjänstsystem

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Moderator: Merike Hansson, programansvarig, Socialstyrelsen Sverige

Samverkan – hur får man till det? Trägen vinner – ett exempel från Jönköping. Andréasson Marie & Johansson Katarina. Jönköpings kommun/psykiatriska kliniken i Region Jönköpings län, Sverige. (8)

Kojan – Anhörigcentralens stöd till Barn som anhöriga i Uddevalla Kommun. Barn som anhöriga – att synliggöra och identifiera barns behov av eller möjlighet att få stöd och samtal med andra aktörer i sin vardag. Elbing Malin & Elisabeth Bergström. Uddevalla kommun, Sverige. (3)

Hur kan vi tillgodose barns behov av information, råd och stöd när en förälder är sjuk? – erfarenheter från ett förbättringsarbete på hälsocentral. Luuk Liisa & Cheruiyot Johansson Emmy, Esplanadens hälsocentral, Västervik, Landstinget i Kalmar län. Sverige. (70)

Styrkor och färdigheter som möjligheter i utbildning och arbete för unga omsorgsgivare med minoritets- och utländsk bakgrund. Pauline Johansson & Eva Nordqvist. Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Linneuniversitetet. Sverige. (71)

Senast uppdaterad 2021-09-13 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS