Stöd för handläggare att uppmärksamma anhöriga

Omslag vägledning

Socialstyrelsen

Se webbinariet stöd för handläggare att uppmärksamma anhöriga i efterhand.

Anders Bergh, Jenny Järf, utredare och Jesper Dahl, Socialstyrelsen presenterar vägledningen som betonar vikten av att integrera ett anhörigperspektiv inom vården och omsorgen. Det understryker att anhöriga till personer med vårdbehov bör ses, respekteras och samarbeta med.

Se webbinariet i spelaren nedan

Anhörigperspektivet innebär att handläggare kan dra nytta av anhörigas kunskaper och erfarenheter och involvera dem i utredningen om stödåtgärder.

Vägledningen betonar också vikten av att uppmärksamma och tillgodose anhörigas egna behov av stöd.

Vägledningen för handläggare föreslås som ett konkret verktyg för att integrera anhöriga i arbetet och främja ett anhörigperspektiv i myndighetsutövningen. Det inkluderar exempel på frågor för samtal med anhöriga och enskilda för att identifiera behov och en bilaga som beskriver möjligheten för anhöriga att ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen.

När: den 16 januari kl 14.00-16.00

 

Senast uppdaterad 2023-12-13 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson