Min mamma har cancer

I Sverige drabbas en tredejdel av befolkningen av cancer. Inte sällan har den drabbande barn. Flera unga får ta ansvar hemma för att stödja sina syskon och sina föräldrar. Många upplever oro, stress och rädsla som kan bidra till svårigheter i skolan och framtida ohälsa.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-06-05 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson