Föreläsning: Hur ska vi räcka till för syskonen?

Anna Pella och Lotta Frecon.

Anna Pellas och Lotta Frecons föreläsning handlade om utmaningarna med att som förälder räcka till även för syskonen när ett barn i familjen har en flerfunktionsnedsättning.

Vi har nu publicerat ytterligare en föreläsning från konferensen Livets möjligheter. Denna vecka är det utmaningen med att räcka till för syskonen i familjer där ett barn har en flerfunktionsnedsättning som står i fokus.

Under 2023 publicerar Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) inspelade föreläsningar från konferensen Livets möjligheter. Konferensen anordnades i slutet av oktober förra året och handlade om hur man kan möjliggöra ett livslångt lärande för personer med flerfunktionsnedsättning, deras anhöriga, personal och beslutsfattare.

Varje vecka kan du ta del av en ny föreläsning från konferensen. Alla hittills publicerade föreläsningarna hittar du på Nka Play.

Denna vecka har vi publicerat föreläsningen "Hur ska vi räcka till för syskonen?". Föreläsningen handlar om vilka utmaningar föräldrar i familjer där ett barn har en flerfunktionsnedsättning kan stöta på och hur man kan tänka för att räcka till även för syskon. Anna Pella och Lotta Frecon, båda mammor till döttrar med flerfunktionsnedsättningar, delar här med sig av några av de utmaningar som de har brottats med i föräldraskapet, men också av några av de lärdomar de gjort under åren.  

Se föreläsningen: 

 

Senast uppdaterad 2023-04-18 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson