Att vara förälder

Maud Deckmar är författare, föreläsare och förälder till Fred som har intellektuell funktionsnedsättning och autism. Här tar hon avstamp i sin egen erfarenhet för att levandegöra perspektiv, synsätt och värderingar om hur livet och föräldrarollen förändras.

Senast uppdaterad 2024-06-27 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson