Framtiden

Ett grässtrå i förgrunden. Suddigt i bakgrunden ses en person i rullstol och två personer som går bredvid.

Som förälder eller annan anhörig till en person med omfattande funktionsnedsättningar är det vanligt att känna en oro inför framtiden. Många utför ofta ett omfattande omsorgsarbete, men vad händer när anhöriga inte längre vill eller kan ta det ansvaret?

Att planera inför framtiden kan vara svårt men också känslomässigt laddat. Därför har vi på Nka här samlat material som rör just planering och funderingar inför framtiden. Förhoppningsvis kan materialet fungera som stöd för dig som är anhörig och för dig som möter anhöriga i ditt arbete. 

Senast uppdaterad 2021-03-25 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson