Ny digital samtalsgrupp för vuxensyskon startar i höst

En kvinna och en man står utomhus. Ingen av dem tittar in i kameran.

Foto: Anna-Carin Isaksson

Är du syskon till någon som har en sjukdom eller funktionsnedsättning och vill dela tankar och erfarenheter med andra? Då är du välkommen att anmäla dig till höstens digitala samtalsgrupp för vuxensyskon.

Samtalen följer samtalsmaterialet Fokus på mig, Vuxensyskon och leds av två anhörigkonsulenter med stöd av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka). Här ges det möjlighet att träffa andra vuxna som också är syskon till någon som är sjuk eller har en funktionsnedsättning. Tillsammans får ni reflektera över frågor som rör syskonskapet.

Samtalen sker digitalt via Zoom och gruppen träffas vid sammanlagt åtta tillfällen. Deltagandet är helt kostnadsfritt.

Nästa samtalsgrupp startar den 6 september 2023. Gruppen träffas varannan onsdag, kl. 09.00-11.00.

Om du vill veta mer om våra samtalsgrupper för vuxensyskon eller anmäla ditt intresse, kontakta Maria Ahlqvist (se kontaktuppgifter nedan).

Läs mer om våra digitala samtalsgrupper för vuxensyskon

Kontaktuppgifter

Foto på Maria Ahlqvist
Maria Ahlqvist

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.

Senast uppdaterad 2023-05-10 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson