Ny kampanj ska öka kunskapen om psykisk ohälsa hos äldre

Psykisk ohälsa hos äldre personer är vanligt. Men det är inte en del av det naturliga åldrandet – och det finns hjälp att få. Det är budskapet i en ny informationskampanj som riktar sig till äldre personer och anhöriga.

Bakom kampanjen med namnet "Våga tala om psykisk ohälsa!" står fem myndigheter i samarbete med patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom området psykisk hälsa.

Tillsammans har man tagit fram en broschyr och två filmer för spridning i väntrum och sociala medier. Uppmaningen är att börja tala om psykisk ohälsa och söka hjälp vid behov.

Ungefär en av fyra personer äldre än 65 år har någon form av psykisk ohälsa som kan påverka det dagliga livet och försämra livskvaliteten. Men alla som skulle behöva det, söker inte hjälp.

Suicid är den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa. Under 2020 var det 290 personer äldre än 65 år, främst män, som dog i suicid, enligt statistik från Socialstyrelsens dödsorsaksregister.

Mer information

Ta del av broschyren "Våga tala om psykisk ohälsa. Till dig som är äldre eller är närstående till en äldre person" här (öppnas i nytt fönster)

I broschyren diskuteras bland annat vad man själv kan göra för att stärka den psykiska hälsan, varför man kan drabbas av psykisk ohälsa och var man kan söka hjälp och stöd.

Text: Barbro Falk

Senast uppdaterad 2022-04-04 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson