Råd och stöd till vuxna personer med flerfunktionsnedsättning, deras anhöriga och personal

Åsa Strandberg, Camilla Gustafsson och Mikael Hjalmarson är vägledare vid Enheten Forum Funktionshinder inom Habilitering & Hälsa vid Stockholms läns landsting. Foto: Danish Saroee.

Åsa Strandberg, Camilla Gustafsson och Mikael Hjalmarson är vägledare vid Enheten Forum Funktionshinder inom Habilitering & Hälsa vid Stockholms läns landsting. Foto: Danish Saroee.

På enheten Forum Funktionshinder inom Habilitering & Hälsa vid Stockholms läns landsting finns ett rådgivningsfunktion riktad till bland annat närstående till vuxna personer med flerfunktionsnedsättning.
–Vi ger råd och stöd i såväl stora som små frågor. När anhöriga kontaktat oss om en fråga försöker vi hjälpa till med lösningar, säger vägledaren Camilla Gustafsson.

Enheten Forum Funktionshinder inom Habilitering & Hälsa vid Stockholms läns landsting har sedan drygt ett år en rådgivningsfunktion riktad till bland annat närstående till vuxna personer med flerfunktionsnedsättning.
Där går det att vända sig till en vägledare, som har fördjupade kunskaper om samhällets vård och stöd till vuxna personer med flerfunktionsnedsättning. Vägledaren kan ge råd och stöd i många olika frågor. En tjänst som efterfrågas alltmer. Vägledaren har tystnadsplikt och man kan välja att vara anonym. Kontakt med vägledaren är kostnadsfritt.

Råd i stora som små frågor

–Vi ger råd och stöd i såväl stora som små frågor. När anhöriga kontaktat oss om en fråga försöker vi hjälpa till med lösningar. Ett bra exempel är en närstående som sökte hjälp för att hitta en gynekologisk mottagning för sin dotter med flerfunktionsnedsättning. Då hade vi möjlighet att söka inom vårt landsting och vägleda till en tillgänglig mottagning, samt att vi sammanställde information på en webbsida, som även andra kan ha nytta av, berättar Camilla Gustafsson, vägledare på Forum Funktionshinder inom Habilitering & Hälsa, vid Stockholms läns landsting och fortsätter:

– Fördelen är att vi genom anhörigas frågor hittar kunskapsluckor som behöver åtgärdas. Parallella uppdrag är just att uppmärksamma systemfel och förbättringsmöjligheter, samt att sprida information och kunskaper via olika forum t ex webbsidor.

Vägledning inom många områden

Tjänsten riktar sig till boende i Stockholms län. Det finns även en vägledare för vuxna
med en förvärvad hjärnskada.
Du som vill kontakta vägledaren kan till exempel vara personal på daglig verksamhet, personlig assistent, boendepersonal, vårdpersonal, närstående, god man eller biståndshandläggare.

Här ges råd om bland annat:
• Hälso- och sjukvårdsfrågor
• Samhällets övriga stödinsatser
• Stöd till anhöriga
• Hjälpmedelsfrågor
• Kommunikation och delaktighet
• Boende, personlig assistans, daglig verksamhet eller god man
• Mötesplatser och föreningar
• Fritidstips

Kontakt
08- 123 350 12

Webbplats:
www.habiliteringen.se/flerfunktionsnedsättning

Senast uppdaterad 2021-04-06 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson