Våga tala om psykisk ohälsa

Broschyren  Våga tala om psykisk ohälsa har tagits fram i samarbete mellan fem myndigheter (E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering, Socialstyrelsen), nätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) samt Riksförbundet Hjärnkoll. Även pensionärsorganisationerna PRO och SPF har varit delaktiga i arbetet.

Läs eller ladda ner broschyren Våga tala om psykisk ohäls

Senast uppdaterad 2021-11-02 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson