Min närstående är i behov av hemsjukvård vart vänder jag mig?

Viss vård kan du få hemma i stället för att åka till vårdcentralen eller sjukhus. Bedömningen om vård i hemmet görs av läkare, sjuksköterska eller annan personal på sjukhuset eller vårdcentralen. Beroende på i vilken kommun du bor så kan hemsjukvården utföras av kommunen

Senast uppdaterad 2024-05-17 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson