Hur kan livslångt lärande erbjudas för alla?

Maria Krafft Helgesson, inspiratör, författare och ledare, föreläser utifrån rubriken "Hur kan livslångt lärande erbjudas för alla?".

Under föreläsningen lyfter Maria Krafft Helgesson bland annat vikten av att kunskapen om exempelvis AKK och teckenspråk finns hos all personal på arbetsplatser där man möter barn eller vuxna som kommunicerar på andra sätt än med bara talat språk.

Senast uppdaterad 2023-01-30 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson