Alkoholrelaterad demens

I denna föreläsning beskriver Theofanis Tsevis, specialistläkare i geriatrik, MsC, PhD, sjukdomen alkoholrelaterad demens samt ger information och förslag på strategier utifrån ett anhörigperspektiv.

 
Theofanis Tsevis är specialistläkare i geriatrik vid Medicinsk enhet Åldrande på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Senast uppdaterad 2024-07-01 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson