Anhöriga till HBTQIA-personer kan behöva stöd

Emil Åkerö

Emil Åkerö har skrivit boken ”Till dig som ser på – en handbok för dig som är anhörig till en HBTQ-person”. Foto: Kristoffer Hellman

Under Anhörigriksdagen 2021 presenterade mångsysslaren Emil Åkerö sin bok "Till dig som ser på – en handbok för dig som är anhörig till en HBTQ-person" (Tallberg förlag, 2020). De olika kapitlen bjuder på allt från teoretiska modeller till praktiska tips och riktar sig så väl till privatpersoner som yrkesverksamma.

Tanken med boken är att den ska fungera som ett smörgåsbord där anhöriga till HBTQ-personer, oberoende av var de befinner sig i anhörigprocessen, ska kunna plocka ihop den tallrik som passar dem bäst. Även yrkesverksamma kan ha nytta av att ta del av bokens förklaringsmodeller, intervjuer med föräldrar till HBTQIA-personer och praktiska övningar, menade Åkerö.

I sin bok har Åkerö för enkelhets skull använt HBTQ i stället för HBTQ+ eller HBTQIA. HBTQIA står för homosexuella, bisexuella, transsexuella, queera, intergender och asexuella.

– Man lägger till nya bokstäver i HBTQIA hela tiden. Jag tror ju mer på att man behöver prata om HBTQ på ett annat sätt, att det handlar om att bryta normer och att det behövs ett begrepp för det snarare än en akronym, poängterade Åkerö.

Läs hela artikeln

Nka har skrivit om flera av de föreläsningar som hölls under Anhörigriksdagen 2021.
Här hittar du samtliga artiklar

Senast uppdaterad 2022-02-10 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson