Positivt beteendestöd i omsorg och skola – en introduktion

"Positivt beteendestöd i omsorg och skola – en introduktion" är skriven av Peter Karlsson. Han är legitimerad psykolog och specialist inom pedagogisk psykologi. Han har under många år arbetat med barn, ungdomar och vuxna med problemskapande beteenden.

Boken riktar sig till professionella, men även till anhöriga och andra som vill lära sig det mest centrala om PBS.

I boken ges en introduktion till positivt beteendestöd (PBS) som kan beskrivas som ett förhållningssätt som främjar utveckling och livskvalitet. Introduktionen till PBS tar upp både grundläggande teori och hur man arbetar i praktiken med hjälp av många olika exempel.

Mer information

Boken är utgiven av förlaget Natur & Kultur.

Senast uppdaterad 2021-09-27 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson