Värna våra yngsta 2018

Professor Mary Dozier och Elsa Rudsby Strandberg

Professor Mary Dozier från Department of Psychological and Brain Sciences, University of Delaware, tillsammans med moderator Elsa Rudsby Strandberg. Foto: Agneta Berghamre Heins

Den 16–17 oktober 2018 anordnades konferensen Värna våra yngsta: Späda barns rätt till hälsa och utveckling. Detta var andra året som konferensen anordnades och även denna gång var intresset stort.

Cirka 500 personer från flera olika håll medverkade under konferensen. Många av deltagarna möter blivande föräldrar, späda barn och deras föräldrar inom mödra- och barnhälsovården, BHV, socialtjänst, barn-och ungdomspsykiatri, specialverksamheter, vuxenpsykiatri, beroendevård och primärvård, för att ta några exempel. Även verksamhetsutvecklare, beslutsfattare samt forskare fanns på plats.

Under de två dagarna kunde deltagarna ta del av föreläsningar och seminarier som täckte såväl praktik, forskning samt intressanta exempel från olika pågående verksamheter och utvecklingsarbeten i landet.

Konferensen anordnades av Socialstyrelsen, Linnéuniversitetet, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) samt Folkhälsomyndigheten.

Vill du veta mer om konferensen kan du läsa vårt reportage från de två dagarna och se de inspelade föreläsningarna i efterhand.

Senast uppdaterad 2021-10-28 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson