Samtal om ekonomi och anhörigomsorg - Ledamöter i Socialutskottet

Ann-Britt Sand, möjliggörare/forskare Nka, inleder med några nedslag från forskning inom området.
Moderator: Ulf Wickbom, journalist känd från press, radio och TV
Politiker från Socialutskottet:
Anders W. Jonsson ordf. (c), Lena Hallengren v. ordf. (s)
Eva Olofsson (v), Margaretha B. Kjellin (m)

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-08-31 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS