Slutdiskussioner

Moderator Ann-Marie Stenhammar leder slutdiskussionen mellan riksdagsledamot Anders Andersson (KD) och riksdagsledamot Lena Hallengren (S), ledamot resp. vice ordförande från socialutskottet samt Ulrik Lindgren, politisk sakkunnig för Maria Larsson, Barn och äldreminister. Lotte Blumenthal representerar Riksförbundet FUB, Cecilia Blank, verksamhetschef Föreningen JAG, Viviann Emanuelsson, ombudsman från SRF.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-08-02 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS