Utbildningsfilm Anhöriga till personer med psykisk ohälsa - deras situation och stöd

En person tittar på en båt som åker förbi

Illustration: Mattias Gordon

Nationellt komptenscentrum anhöriga har tagit fram en utbildningsfilm som handlar om anhöriga till personer med psykisk ohälsa, deras situation och stöd.

Utbildningsfilmen vänder sig i första hand till den som studerar och som ska arbeta med människor inom hälso- och sjukvården eller inom omsorgen. 

Utbildningsfilmen är uppdelad i följande teman:

  1. Vilken betydelse har anhöriga vid återhämtning ur den återhämtades perspektiv?
  2. Hur ser anhörigas situation ut?
  3. Vad kan vara betydelsefullt stöd för anhöriga?
  4. Sveriges första nationella anhörigstrategi inom hälso- och sjukvård och omsorg.

I utbildningsfilmen medverkar Mats Ewertzon, forskare och möjliggörare vid Nka. 
Ingrid Lindholm möjliggörare och praktiker inom området psykisk ohälsa

Klicka här för att registrera dig och få tillgång till utbildningsfilmen Anhöriga till personer med psykisk ohälsa Deras situation och stöd

För mer information och kontakt

Foto på Mats Ewertzon
Mats Ewertzon

Möjliggörare/forskare, Psykisk ohälsa

Mats Ewertzon är legitimerad sjuksköterska och filosofie doktor i medicinskvetenskap med inriktning hälso- och vårdvetenskap. Mats har i många år varit verksam inom psykiatrisk vård som sjuksköterska, utbildnings- och utvecklingsledare samt projektledare, och på senare år som lärare vid universitet och högskolor. Mats är affilierad forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola i Stockholm.

Under åren har Mats genomfört flera studier rörande anhöriga till personer med psykisk ohälsa, med särskilt fokus på deras livssituation och erfarenheter av kontakten med psykiatrisk vård. Avhandlingen "Familjemedlem till person med psykossjukdom: bemötande och utanförskap i psykiatrisk vård" har sitt fokus på anhörigas erfarenhet av bemötandet från vårdpersonal och dess betydelse för eventuell känsla av utanförskap gällande vården. I avhandlingen utvecklades ett frågeformulär, Family Involvement and Alienation Questionnaire, vilket är under utveckling för anpassning till flera vårdområden.
Foto på Ingrid Lindholm
Ingrid Lindholm

möjliggörare/praktiker, Anhöriga och psykisk ohälsa

Senast uppdaterad 2024-05-03 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson