Samverkan en nödvändighet! Erfarenheter från barntraumateamet Norrköping

Lars Widén, Barntraumateamet Norrköping.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-01-18 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson