Begrepp och strukturer inom vård- och omsorg (för anhöriga)

Zophia Mellgren, samordnare från SKR går igenom vanliga begrepp som används inom sjukvården och beskriver olika vårdnivåer samt skillnad mellan öppenvård och slutenvård. Du får en ökad förståelse för hur vårdprocessen ser ut, om sekretess inom vård och omsorg, vad en samordnad individuell plan (SIP) är och hur samarbetet och samverkan inom vården kan se ut.

Zophia Mellgren förklarar i filmen hur sjukvården fungerar och hjälper dig att navigera i den.

Senast uppdaterad 2023-04-11 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson