Stöd från primärvården i kommunikation mellan sjuka föräldrar och deras barn skapar trygghet

Charlotte Oja sitter på en bänk utomhus.

Charlotte Oja har drygt 25 års erfarenhet som läkare inom primärvården. Foto: Simon Heins

Hur kan primärvården stötta för att skapa trygghet mellan barn och en sjuk förälder? Den frågeställningen är utgångspunkten i en nyligen publicerad rapport av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka): Kommunikation med familjen, då föräldern drabbas av sjukdom. Rapporten i sin tur bygger på en avhandling av Charlotte Oja, specialistläkare i allmänmedicin, forskare och möjliggörare vid Nka och knuten till Karolinska Institutet.

– Primärvården har en viktig roll i att bistå en sjuk förälder i kommunikationen med sina barn. Föräldern kan behöva hjälp att förstå sin egen diagnos för att sedan klara av att ge barnen information om sjukdomen. Min forskning visar med all tydlighet att barn vill veta, säger Charlotte Oja, med drygt 25 års erfarenhet som läkare inom primärvården.

Ett patientbesök på den vårdcentral där Charlotte Oja tidigare jobbade gav upphov till en önskan hos henne att få mer kunskap om situationen för föräldrar och barn, när en förälder är sjuk, samt om vilken roll primärvården kan ha för att stärka kommunikationen mellan den sjuka föräldern och deras barn.

Läs hela reportaget

Senast uppdaterad 2022-11-16 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson