Äldre och samhället över tid

Jan-Olof Svensson arbetar som anhörigkonsulent, i Växjö och arbetar också som möjliggörare i Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Jan-Olof presenterar sina erfarenheter i arbetet med äldre och deras anhöriga.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-06-03 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS