Universell utformning och AKK

Bitte Rydeman, logoped, Certec.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-16 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson