Systematisk uppföljning

Hur vet vi att stödinsatser till barn som anhöriga gör nytta? Seminarium om systematisk uppföljning i Stockholm den 13 november 2015. Johan Glad från Socialstyrelsen presenterar arbetet med ett stödpaket för individbaserad systematisk uppföljning som Socialstyrelsen tagit fram.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-06-22 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson