Guide hjälper äldre och anhöriga att välja äldreomsorg

Äldre person går med rullator med personal som stöd.

Foto: Symbolbilder

Socialstyrelsen har nylanserat Äldreguiden – en webbsida som vänder sig till den som ska söka äldreomsorg till sig själv eller en närstående. Syftet med sajten är att stödja äldre personer och deras anhöriga i att välja äldreomsorg.

På Äldreguiden kan man bland annat jämföra olika äldreboenden och hemtjänst. Sajten ger en översikt över vilken omsorg och service som ges på olika särskilda boenden för äldre och av olika utförare av hemtjänst. Här finns också information om vilka andra insatser man kan söka hos kommunen.

Vid nylanseringen har mer aktuell data tillkommit och strukturen förbättrats, skriver Socialstyrelsen på sin hemsida.

Du hittar Äldreguiden på www.aldreguiden.se

Senast uppdaterad 2022-09-09 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson