Beroendecentrum Stockholm

Vad krävs för att beakta barns behov av information, råd och stöd? Christina Scheffel Birath, psykolog, Beroendecentrum Stockholm.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-06-22 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson