Att stärka familjens resurser

Ågrenska är ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser som arrangerar familjevistelser. Familjemedlemmar och yrkesverksamma följer ett program som skräddarsys. Att dela erfarenheter med andra föräldrar och få kunskap om diagnosen värderar föräldrarna högst, liksom att vistelsen har varit värdefull för medföljande barn. En intensiv samlad insats till hela familjen kan ge positiva resultat för föräldrar, barn och syskon. Det är därför viktigt att fortsätta skapa möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte i strukturerade former för familjer med barn som har sällsynta diagnoser, närstående och yrkesverksamma.
 Annica Harrysson, verksamhetsansvarig Familje-, Syskon- och Vuxenverksamheten, Ågrenska.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-18 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson