Konkreta tips och råd ska underlätta anhörigas vardag

En bok fylld med praktiska tips, råd och stöd ska underlätta vardagen för anhöriga till vuxna personer med psykisk ohälsa. Det hoppas projektgruppen bakom "Du är inte ensam – information & vägledning till dig som stöttar någon med psykisk ohälsa".

Boken omfattar cirka 70 sidor i A5-format. Den har tagits fram av Bräcke diakoni i Göteborg inom ramen för Arvsfondsprojektet Trialog – där också Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) medverkar.

Ett 40-tal anhöriga har deltagit i de sex fokusgrupper som utgör underlag till boken. I fokusgrupperna har de anhöriga fått möjlighet att beskriva vilken information de saknat. Några har även djupintervjuats för att fånga upp tankar kring när man blir anhörig och hur det är att vara anhöriga.

– Under arbetet med boken blev vi starkt berörda av de anhörigas omsorg och engagemang, säger projektmedarbetare Gustav Jagner som varit med under hela processen.

Konkret vägledning

Gustav Jagner berättar att många anhöriga upplever svårigheter och hinder i kontakten med den närståendes vård och omsorg.

– Ena stunden får anhöriga höra att de ska stå tillbaka och inte lägga sig i. Andra gånger förväntas de finnas där med både tid och engagemang. Det är inte lätt för anhöriga att veta vad som egentligen gäller, säger han.

Boken är därför tänkt som en vägledning, förklarar Gustav Jagner. Den vill på ett enkelt och konkret sätt beskriva hur vård och omsorg fungerar, och också informera om de lagar som reglerar området. I slutet av boken finns även mallar för samtycke, fullmakt och överklagande.

Behov av basinformation

Också Agneta Gustafsson, projektmedarbetare och anhörigkonsulent i Borås, håller med om att det kan vara svårt för anhöriga att veta hur man kan hjälpa till. Det finns ett stort behov av basinformation, konstaterar hon.

– Det är lätt att tro att anhöriga till exempel vet hur en samordnad individuell plan, SIP, går till, eller vart man vänder sig om något inte fungerar. Men så är det inte. Uppgifterna kanske finns där ute på nätet, men det är svårt att hitta dem och veta hur de ska tolkas, säger hon.

Olika former av stöd

Det kan också vara en utmaning att få en balans i sitt anhörigskap. Det framgår av de avsnitt i boken där anhöriga delar med sig av sina erfarenheter, tankar och känslor.

I boken finns tips på olika former av anhörigstöd och hur man går tillväga för att ansöka om dessa.

– Som anhörig är det viktigt att hitta ett eget sätt att hämta kraft, även om det kan vara svårt och känns helt omöjligt under vissa perioder, säger projektledare Rakel Lornér.

Projektgruppen hoppas nu att boken ska komma till bred användning. Även om målgruppen i första hand är anhöriga så är tanken att den också kan vara till nytta för personal inom vård och omsorg.

Text: Barbro Falk
Publicerad 2021-04-20

Mer information

"Du är inte ensam – information & vägledning till dig som stöttar någon med psykisk ohälsa" går att beställa kostnadsfritt via Bräcke diakonis webbplats

Senast uppdaterad 2021-09-29 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson