Kraftsamling för psykisk hälsa

Bild på en man som går med sin hund på en äng i solnedgången

Foto: Pexels

Under våren 2019 tog Sveriges kommuner och regioner, SKR, initiativ till att starta Kraftsamling för psykisk hälsa. Tanken är att kraftsamlingen ska fungera som en samlande arena för ett långsiktigt utvecklingsarbete för en bättre psykisk hälsa i samhället.

Kraftsamling för psykisk hälsa arbetar inom följande tre områden:

• Ett mer hälsofrämjande samhälle och levnadssätt
• Individer som är rustade för att nå sin fulla potential och välmående
• Hållbara stöd till de som behöver

Aktörer från hela samhället är välkomna att bidra och delta i kraftsamlingen utifrån egna förutsättningar.

Läs mer om satsningen på SKR:s webbplats

Utökat anhörigstöd

I arbetet med Kraftsamling för psykisk hälsa har 20 olika temaområden, så kallade "delarenor", identifierats. En av delarenorna är "Utökat anhörigstöd". Arbetet med delarenan leds och samordnas av personal vid Nka. Som en del av arbetet anordnas träffar där alla som vill har möjlighet att gemensamt diskutera och samtala kring hur samhället bättre kan stödja anhöriga, samt vad arbetsgruppen kan göra.

Under 2021 och början av 2022 tog gruppen fram en anhörigfolder. Syftet med foldern är att nå anhöriga som inte vet att det finns stöd att få eller var de hittar stödet. Foldern går att skriva ut från en vanlig skrivare och på sista sidan kan man justera kontaktuppgifter till just sin kommun, föreningen eller verksamhet. 

Anhörigfoldern finns i nuläget på svenska och på finska.

Läs eller ladda ner anhörigfoldern på svenska

Läs eller ladda ner anhörigfoldern på finska

Läs mer om foldern

Anmälan

Välkommen att delta på nästa träff oavsett om du har varit med tidigare eller inte. Mötena sker på distans via Zoom. Vi uppdaterar på denna sida samt i kalendariet när datum för kommande träffar är bestämda. 

Anmälan hösten 2023

5 sept: https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=e86868978db3

3 okt: https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=176030d8c5ae

7 nov: https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=dc137427c680

5 dec: https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=2bee3b018faa

Huskurer för psykisk hälsa 

Inom ramen för Kraftsamling för psykisk hälsa har man också tagit fram fem huskurer för psykisk hälsa. Huskurerna ska hjälpa människor att stärka sin egen psykiska hälsa med enkla knep. Samtliga huskurer baseras på forskning om psykisk hälsa och välmående men kan såklart behöva anpassas utefter ens egna förutsättningar, behov och situationer. 

Nka har tillsammans med NSPH hjälpt till att anpassa huskurerna för anhöriga och personer med psykisk ohälsa.

Läs eller ladda ner informationsbladet med huskurerna för anhöriga och personer med psykisk ohälsa  

Läs mer om Huskurer för psykisk hälsa på Uppdrag psykisk hälsas webbplats

Psykisk hälsa i kristid

I samband med olika kriser finns det en stor risk för ökad psykisk ohälsa. När covid-19 började spridas i Sverige under våren 2020 tog SKR därför initiativ till en stödlista. I listan har man samlat råd, tips och information om var man kan vända sig om man upplever oro, ängslan eller nedstämdhet och är i behov av stöd. Stödlistan har arbetats fram tillsammans med organisationer, myndigheter, kommuner och regioner. 

Länk till Stödlistan för psykisk hälsa i kristid

Senast uppdaterad 2023-01-24 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson