Nya RättVisat – appen som underlättar kommunikationen för personer med funktionsnedsättning

En person pekar på surfplatta

Nya RättVisat

Kommunikationspass och informationspärm i ett! Genom webappen Nya RättVisat  (RättVisat och Reda har blivit en) får personer med funktionsnedsättning lättare att förmedla sitt kommunikationssätt, vilket stöd som behövs och på vilket sätt det ska utföras. Här kan också annan viktig information samlas. Appen förenklar både för personen själv, för anhöriga och stödpersonal.

Välkommen till webbinariet där du får en presentation av Nya RättVisat och hur den konkret kan användas. Du kommer också ha möjlighet att ställa frågor.

Vill du i förväg titta på appen så kan du skapa ett konto på app.rattvisat.se
RättVisat är gratis.

När: Torsdagen den 21 mars klockan 9.00 – 10.00

Var: På webben via Zoom

medverkande: Lina Bjarnegård Carlsson, leg logoped och projektledare Bräcke diakoni, Maria Ahlqvist, Nka moderator

Ytterligare medverkande tillkommer.

Klicka här för anmälan

För mer information och kontakt

Foto på Maria Ahlqvist
Maria Ahlqvist

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.

Senast uppdaterad 2023-12-21 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson