Mammors sårbarhet under barndomen: Samband med det egna föräldraskapet

Resultat från en stor kanadensisk prospektiv kohortstudie, "Maternal Adversity, Vulnerability and Neurodevelopment (MAVAN)". Syftet med projektet är att förstå hur mammans erfarenheter från den egna barndomen och hennes nuvarande livsmiljö påverkar mammans hälsa, välbefinnande och föräldraskap samt hennes barns socio-emotionella utveckling under de första två åren efter födseln. Wibke Jonas, leg. barnmorska, med dr, forskarassistent, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska Institutet.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-06-07 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS