Socialstyrelsens underlag till en nationell anhörigstrategi

Den 11 december anordnade Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) ett webbinarium om Socialstyrelsens rapport "Anhöriga som vårdar eller stödjer närstående äldre personer – underlag till en nationell strategi".

Se webbinariet i efterhand här nedanför. 
Vill du hellre läsa om webbinariet i textform? Klicka här

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Socialstyrelsen fick hösten 2019 i uppdrag av regeringen att ta fram ett underlag till en nationell strategi för anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående äldre person. I uppdraget ingick att ta fram en analys av vad anhörigperspektivet innebär för den anhöriga, den äldre och personalen, samt att göra en kartläggning och analys av i vilken utsträckning ett anhörigperspektiv finns med i tillämpningen av det befintliga regelverket. Bakgrunden till regeringens uppdrag är den rapport som Nka publicerat med förslag till innehåll i en nationell anhörigstrategi.

Medverkande:
Karin Gavelin, utredare på Socialstyrelsen och projektledare för uppdraget 

Elin Karlsson, jurist på Socialstyrelsen

Lena Hultén, anhörig, ordförande Anhörig Göteborg

Anna Olheden, yrkesverksam anhörig och verksamhetsutvecklare patient och närståendemedverkan vid Region Kalmar län

Stig Ålund, anhörig, styrelseledamot i PRO Skåne, ordförande PRO Klippan och brukarrådet för forskningsprogrammen CASE och UserAge vid Lunds Universitet

Moderator under webbinariet är Lennart Magnusson, verksamhetschef vid Nka.

Länk till Socialstyrelsens rapport

För mer information och kontakt

Foto på Lennart Magnusson
Lennart Magnusson

Verksamhetschef och forskare

Lennart Magnusson, sjuksköterskaoch docent har disputerat med en avhandling om design av en IT-baserad stödtjänst, ACTION för äldre med kroniska sjukdomar och deras anhöriga i partnerskap med de äldre, deras anhöriga och vård- och omsorgspersonal. Lennart har tidigare arbetat som vårdlärare, studierektor, klinikföreståndare och vårdutvecklare. Sedan 1996 har han arbetat som projektledare för en flertal nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom äldre och anhörigområdet. Han är anställd vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet och Vårdvetenskapliga institutionen och ÄldreVäst Sjuhärad vid Högskolan i Borås. Lennart var en av initiativtagarna till FoU-enheten ÄldreVäst Sjuhärad och till ansökan om att få driva det nationella kompetenscentret för anhörigfrågor

Senast uppdaterad 2021-03-09 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson