Jag vårdar min närstående i hemmet, om jag blir hastigt sjuk eller tas in på sjukhus vad händer då men min närstående?

I många kommuner finns trygghetsplaster, det är ett stöd för den anhörige som vårdar en närstående och tillfälligt behöver avlösning. För att få information om vad som gäller i er kommun kan du kontakta biståndshandläggaren eller anhörigstödet, dessa personer når du via kommunens växel eller webbsida.

Senast uppdaterad 2024-05-17 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson